#
#
#
#
#

Restrukturalizace

#

Posledních několik let je v oblasti podnikání charakterizováno velkými výkyvy a změnami a to v globálním měřítku. Drtivá většina všech firem na tyto změny musela urychleně zareagovat a ne vždy se to nakonec podaří.

Náš tým zkušených odborníků má praktické zkušenosti při řešení vzniklých problémů, znají formální i neformální vazby uvnitř i vně společností a umí tak v podniku efektivně zvrátit nepříznivý vývoj.

V rámci škály našich poradenských služeb se zaměřujeme zejména na tyto aktivity:

  • Podnikový reengineering
    S vlastním týmem zajistíme svou přítomností prosazení všech potřebných změn, které povedou k ozdravení celého podniku. Změny se týkají jak samotných procesů v podniku, tak i výdajové či příjmové stránky podniku.
  • Revitalizace podniku
    Se znalostí podnikových procesů jsme schopni rychle analyzovat současný stav fungování Vašeho podniku a navrhnout možné zlepšení jednotlivých oblastí v rámci manažerského poradenství. Přesné pojmenování problémů a využití všech příležitostí se stane významným impulsem i pro Vaše podnikání.