#
#
#
#
#

Investice

Hertford Ventures,a.s. je se svým profesionálním týmem připravena s původními vlastníky a managementem aktivně spolupracovat na maximálním zvýšení hodnoty jejich společností, které by z vlastních zdrojů nebylo možné takto zhodnotit a nadále definovat její dlouhodobé směřování.

Jedná se zejména o otázky spojené se změnami na relevantním trhu, nebo nezávislý názor na finanční strukturu, ocenění společnosti nebo změnu managementu a obchodní strategie.

Ideální výše našich investic není nijak předem definována, rozhodující je do jaké míry je daný projekt zajímavý z hlediska budoucího zhodnocení! Obvykle se však naše akvizice pohybují v rozpětí od 0,1 mil. do 3 mil. EUR, ale v případě reálných a perspektivních podnikatelských plánů jsme schopni podpořit i finančně náročnější projekty. Nadstandardní výnosnost vložených prostředků je jedním z předpokladů pro uskutečnění každé naší investice.

Časový horizont našich investic se pohybuje od dvou do pěti let.
Z forem výstupu z investice se jeví jako nejvhodnější prodej strategickému investorovi (trade sale). , dále pak také odprodej podílu investora členovi managementu (buy-back) za předem dohodnutých podmínek.

Příklady Aktivního Investmentu a poradenství v rámci našich akvizic

  • Identifikujeme vhodné příležitosti a akviziční cíle
  • Monitoring trhu a aktivní vyhledávání a vyjednávání se zajímavými projekty
  • Definice podnikatelských a expansivních příležitostí na trhu
  • Finanční analýza a analýza struktury podniku
  • Příprava business plánu a firemní strategie
  • Doplnění manažerského týmu
  • Návrhy motivačního odměňování pro klíčové členy managementu